19 září, 2021

MIXXERMUSIC.com – nová hudební dimenze

Informace o České republice. Vyberte předměty, o kterých se chcete dozvědět více

ČEZ: Začala se ekologizace největšího zdroje tepla v České republice. ZEZ Mělnk III uzavírá elektrárnu, nahrazuje uhlí v tepelných elektrárnách plynem, biotechnologiemi a moderními technologiemi

17. 8. 2021

Začala se ekologizace největšího zdroje tepla v České republice. ČEZ Mělník III uzavírá elektrárnu, nahrazuje uhlí v tepelných elektrárnách plynem, biotechnologiemi a moderními technologiemi

Největším zdrojem dálkového tepla v České republice je upuštění od uhlí. Do roku 2030 bude závod Malnok, který zásobuje Prahu, Malnock a Nerodovis, vyrábět teplo pouze z nízkoemisních zdrojů, což výrazně pomůže skupině ZEZ a Praze a dalším městům dosáhnout jejich ekologických závazků. Prvním krokem plánovaného přechodu je odstavení dosud největší uhelné elektrárny Malnac III. Z jeho uzavírky se stává čistý dodavatel tepla. Současně byla zahájena výstavba velkokapacitních zdrojů páry a plynu a v plánu je využití dalších nízkoemisních technologií, jako jsou biokotelny, tepelná čerpadla nebo zařízení k rekuperaci energie z odpadu v budoucnosti. Ty postupně nahradí lignitové teplárny Mělník II a Mělník I. Plánovaná ekologická aktivita nijak neovlivňuje kvalitu dodávek zákazníkům.

Čtvrtina celkového CO2 V České republice jsou emise generovány výrobou tepla. „Transformace našich tepelných elektráren je jednou z klíčových oblastí pro plnění našich závazků vůči životnímu prostředí. Ekologizace závodu v Mělníku je jedním z klíčových kroků k dosažení nízké produkce emisí, které jsme stanovili v naší strategické čisté energii Vize 2030 budoucnosti. Vzhledem k velikosti mělnického zdroje a jeho významu pro Prahu sem směřujeme největší podíl plánovaných investic do modernizace teplárenství. Říká Powell Shirani, místopředseda představenstva EEZ. ZEZ plánuje v příštích letech investovat 30 až 40 miliard Kč do transformace tepláren na nízkoemisní lokality.

Prvním krokem k ekologizaci lokality bylo uzavření elektrárny Malnock III, která byla pouze čistým výrobcem energie. V příštích letech má být odstavena hnědouhelná továrna Malnik II, která bude částečně fungovat v záložním režimu, a poté přestane fungovat divize Malnuk I. Topné materiály, na nichž sídlí přibližně 250 000 pražských a středočeských rodin, však nebudou ohroženy, protože do provozu budou nejprve uvedeny alternativní zdroje. První je plynová kotelna, na kterou musí navazovat paroplynové zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

READ  Stenson, Antcliffe vedou po prvním kole Czech Masters

Uvažuje se také o výstavbě elektrického kotle, který slouží nejen jako zdroj výroby tepla, ale také k regulaci přenosové nebo distribuční soustavy. ČEZ zároveň zkoumá možnost využití dalších neemisních technologií v tomto prostoru do budoucna, např. Expanze kotle na biomasu, spalování vodíku a tepelná čerpadla s jeho výrobou nebo akumulací tepla. Výrobní kapacitu areálu Mělník doplní zařízení na rekuperaci energie z odpadu. Současný odpad z uhlí pro tři mělnické závody může být v budoucnu místem pro instalaci fotovoltaických panelů. Společnost Enercotrans, která provozuje teplárny, hovoří s Ústavem jaderného výzkumu (ÚJV) o možnosti provozovat testovací okruh v prostorách se superež Super Critical CO.2 Pro testování momentových strojů. Všechny výše uvedené nové zdroje mají být postaveny na pozemcích stávajícího kampusu s využitím stávajících budov a infrastruktury.

Odpovědný zaměstnavatel

Lokalita Mělník je významným regionálním zaměstnavatelem: poskytuje 300 stálých pracovních míst pro obyvatele okolních měst a vesnic a vytváří více než 1 000 dalších pracovních míst se sezónními dodavateli. Proto je jednou z priorit provozovatele závodu, aby plánovaná změna výrobních zdrojů neměla negativní dopad na zaměstnance.

Respektujeme naše zaměstnance; Jejich dlouholeté provozní zkušenosti jsou pro nás nenahraditelné, proto jsme hledali způsoby, jak si tyto kvalifikované odborníky co nejvíce udržet. Zaměstnanci propustné elektrárny Mělník III byli předem proškoleni na přechod do našich tepláren. Tímto způsobem se nám podařilo získat práci pro většinu našich kolegů. ‘ Vysvětluje Miroslav Kirbek, generální ředitel společnosti Enercotrans.

Podobným způsobem chce Energotrans pokračovat, až budou budoucí uhelné elektrárny nahrazeny nově vybudovanými zdroji.

Ladislav Co., Tiskový mluvčí ČEZ