19 září, 2021

MIXXERMUSIC.com – nová hudební dimenze

Informace o České republice. Vyberte předměty, o kterých se chcete dozvědět více

Bezplatný postgraduální titul v Evropě

Evropské vzdělávání v České republice

GoStudy je vzdělávací centrum se sídlem v Praze. Nabízí kurzy českého jazyka a vysokoškolské přípravné programy pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat v České republice. Někteří studenti se rozhodnou přijít do České republiky studovat bakalářský titul, zatímco jiní se rozhodnou pro vlastní nebo doktorský titul. Možnost navštěvovat pořady GoStudy online od roku 2020. Studenti si mohou vybrat z lékařských, ekonomických, technologických, humanitních nebo výtvarných kurzů.

Evropa byla vždy symbolem vysokoškolského vzdělávání a solidní zaměstnanosti. Mnoho evropských zemí nabízí všem studentům bezplatný přístup k vysokoškolskému vzdělávání, pokud hovoří plynně jazykem dané země. Není divu, že studenti z celého světa touží přijet do Evropy studovat bakalářské a magisterské tituly.

Česká republika je součástí Evropské unie. Je to vnitrozemská země ležící ve středu Evropy, která sdílí hranice s Polskem, Německem, Slovenskem a Rakouskem. Česká republika je každoročně oblíbeným studijním cílem více než 45 000 zahraničních studentů. České ministerstvo školství potvrdilo, že mezinárodní zápis studentů do všech vysokoškolských kurzů se do roku 2020 zvýší, včetně 20% nárůstu zápisů z Indie, Íránu a Ruska.

Patnáct českých univerzit je zařazeno do žebříčku světových univerzit QS. Univerzita Karlova v Praze se umístila nejvýše (266.) z celkového počtu 1 300, následuje Vysoká škola chemicko -technologická (373.) a Česká technická univerzita (403).

Stejně jako ostatní země v Evropské unii je Česká republika součástí boloňského procesu, který byl vytvořen za účelem usnadnění akreditace a výměny mezi vysokoškolskými institucemi v celé Evropě. Boloňský proces rozeznává tři vrstvy vysokoškolského vzdělávání: bakalářské (3-4 roky), magisterské (1-3 roky) a doktorské (3-4 roky).

Titulky z českých univerzit jsou velmi uznávané v celé Evropě a ve Spojených státech.

Magisterský titul je zdarma

Česká republika nabízí bezplatné vysokoškolské vzdělávání všem studentům bez ohledu na jejich národnost, pokud si zvolí veřejnou vysokou školu a hovoří plynně česky (úroveň B2 nebo vyšší). Česká republika má veřejné i soukromé vysoké školy. Praha 9 má veřejné a více než 36 soukromých univerzit, což z ní činí jedno z nejlepších českých měst ke studiu. Většina univerzit nabízí postgraduální tituly, ale pouze veřejné vysoké školy nabízejí bezplatné vzdělávání. Soukromé univerzity účtují poplatek za programy, které nabízejí. Všechny programy, které vyučují v angličtině, dokonce i na veřejných univerzitách, účtují školné.

READ  Skotská základní škola umožní všem studentům navštívit Skotskou republiku, protože se jedná o „národní kulturní událost“

Dokončení magisterského studia obvykle trvá 1–2 roky. Magisterský titul obvykle vyžaduje certifikát bakalářského titulu. Většina univerzit přijímá studenty pro postgraduální tituly ve stejných specializacích jako studentské bakalářské programy, ale toto není přísný požadavek, dokud student úspěšně složí všechny příslušné přijímací zkoušky, aby zajistil požadovanou úroveň znalostí a schopností.

Některé specializace, jako je právo, vzdělávání, zubní lékařství nebo lékařství, se nazývají nestrukturované magisterské tituly, jejichž dokončení trvá 4-6 let. V takovém případě nebyl udělen žádný samostatný bakalářský titul.

Zahraniční studenti musí potvrdit úroveň svého českého jazyka. Musí být B2 nebo vyšší.

Všechny zahraniční vzdělávací dokumenty musí být přijaty v České republice. Mnoho univerzit nyní nabízí výpověď jako součást svého přijímacího řízení. V opačném případě si studenti mohou zajistit nostrifikaci jinými akreditovanými institucemi.

Ačkoli programy vyučované v angličtině účtují školné, jsou obecně levnější než podobné postgraduální tituly v anglicky mluvících zemích ve Velké Británii nebo ve Spojených státech. Mezinárodní studenti to často považují za dobrou alternativu k mezinárodní kariéře, kde je anglický jazyk nezbytnou nutností.

Specializace magisterského studia

České školství má dlouhou tradici vynikat ve vědě a technice. V současné době existuje 9 specializovaných center a více než 40 výzkumných center po celé zemi, kde se studenti mohou účastnit nejlepších vědeckých programů ve spolupráci s dalšími univerzitami v Evropě a po celém světě. To je jeden z důvodů, proč mnoho zahraničních studentů přichází do České republiky studovat magisterské studium.

Český národní institut pro mezinárodní vzdělávání a výzkum v současné době odhaduje, že zhruba 290 000 studentů má vysokoškolské vzdělání, z toho 15% tvoří cizinci. Polovina těchto studentů je v současné době zapsána do bakalářských nebo magisterských oborů sociální vědy, technická specializace, ekonomie nebo humanitní vědy.

READ  V Kalifornii zemřel biskup, který sloužil dámě v USA, Kanadě a Austrálii

Mezi další oblíbené specializace zahraničních studentů patří obchod, administrativa a právo s 20% vstupným ročně; Strojírenství, stavebnictví a výroba obecně přitahují 15% zahraničních účastníků. Potřeba zdraví a pohody, zejména mezi studenty z asijských zemí, přitahuje asi 12,3% studentů.

Stipendium

Mnoho českých univerzit nabízí svým studentům vlastní stipendijní programy. Je nutné si to ověřit na soukromé univerzitě.

Zahraniční studenti z rozvojových zemí mohou mít nárok na státní granty na podporu studia a na pokrytí nákladů na hodiny českého jazyka.

Většina českých univerzit má zvláštní dohody o partnerství a výměnných programech s jinými zeměmi. To zahrnuje projekt Erasmus +.

Velvyslanectví České republiky v Novém Dillí také nabízí stipendia postgraduálním a postgraduálním studentům, kteří chtějí studovat na veřejných vysokých školách v České republice.

Česká republika vs. ostatní země

Česká republika má centrální polohu, která je ideální pro práci, studium nebo cestování nebo cestování za zábavou. Mnoho velkých mezinárodních společností má své regionální pobočky v Praze nebo Brně, což znamená, že pro ně máte možnost pracovat, i když jste ještě student. Mnoho společností provozuje programy odborného vzdělávání, kde mohou studenti nebo absolventi získat cenné pracovní zkušenosti, vydělat nějaké peníze a dokonce získat pracovní smlouvu!

Životní náklady v České republice jsou nižší než v jiných zemích v Evropě nebo ve Spojených státech. Průměrné životní náklady, včetně ubytování, účtů, zdravotního pojištění, dopravy a jídla, se pohybují kolem 7 000 000 ročně. Vzdělávání na veřejných vysokých školách v České republice je pro všechny studenty zdarma.

Průměrné roční životní náklady ve Spojených státech se pohybují od 500 12500 do školného od 000 do 17 000 do 42 000 000. Ve Velké Británii to stojí v průměru 500 14 500 ročně. Zahraniční studenti jsou povinni zaplatit školné ve výši od 000 11 000 do 40 000 000 za všechny tituly ve Velké Británii.

READ  Den 2 Recenze: Itálie zablokuje sex pozdě; Francie a Německo silně začínají - FIBA ​​U20 European Challengers 2021

Zasláno: Út, 7. září 2021, 19:36 IST